Privacyverklaring

Inleiding
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren

Welke persoonsgegevens verwerken we van je en met welk doel?

We verwerken die persoonsgegevens die we nodig hebben voor uw deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we aan u de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie, naam van een bedrijf en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben we nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. Bij dat laatste kunt u denken aan gezondheidsgegevens als u tijdens een evenement onwel wordt.
Om de overeenkomst uit te voeren hebben we deze persoonsgegevens nodig, om uw deelname aan een evenement, overnachting in een hotel of cateringwensen en de facturering mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een belang bij deze gegevens om specifieke wensen te beantwoorden. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om u op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen we altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden

Op onze websites vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacybeleid hebben waarop wij geen invloed hebben. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens.
We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Je bankgegevens die je hebt verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen.
U heeft de mogelijkheid om u te abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres, naam. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow up van een gesprek.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwbrief hebt opgezegd. U kunt ook een email sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt.

Gevoelige informatie

We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid (of andere bijzondere persoonsgegevens) tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met uw toestemming.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.
De cookies op onze website gebruiken we vooral om onze website beter te laten functioneren.
Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich ergens voor aanmeldt. Deze gegevens gebruiken wij alleen daarom en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt, het tijdstip en de duur van uw bezoek; welke pagina’s bezocht zijn en foutmeldingen.
U kunt deze cookies zelf verwijderen door binnen de instellingen van uw computer de browsergeschiedenis te wissen.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:
1. uitleg krijgen over de persoonsgegevens die we verwerken en wat we daarmee doen;
2. inzage in uw persoonsgegevens;
3. corrigeren van terechte fouten;
4. verwijderen van verouderde gegevens;
5. intrekken van toestemming;
6. bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en
7. overdragen van uw gegevens naar een derde.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diversen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Bosch.

Contactgegevens

EventZ Nederland BV
Rene Huijbregts
Middelweg 2
5253 CA Nieuwkuijk